Myntauktioner

Välkommen till Myntkompaniets 22:a myntauktion den 12 mars!

Av tekniska skäl så hanteras auktionerna på AB Phileas webbplats.

Katalogen är publicerad på AB Phileas webbplats på
https://www.philea.se

Vi är en del av AB Philea, Sveriges största auktionshus för numismatik och filateli.


Welcome to Myntkompaniet’s 22nd coin auction on 12 March!

For technical reasons the auctions are presented on AB Philea’s website.

The catalogue is available at AB Philea’s website at
https://www.philea.se

We are a part of AB Philea, Sweden’s largest auction house in numismatics and philately.

You can also see the auction catalogue in PDF format here.