Myntauktioner

Välkommen till Myntkompaniets 20:e myntauktion den 8 maj!

Av tekniska skäl så hanteras auktionerna på AB Phileas webbplats.

Katalogen är publicerad på AB Phileas webbplats på
https://www.philea.se

Vi är en del av AB Philea, Sveriges största auktionshus för numismatik och filateli.


Welcome to Myntkompaniet’s 20th coin auction on 8 May!

For technical reasons the auctions are presented on AB Philea’s website.

The catalogue is available at AB Philea’s website at
https://www.philea.se

We are a part of AB Philea, Sweden’s largest auction house in numismatics and philately.

You can also see the auction catalogue in PDF format here.