Aktuella priser

Sälj ditt guld och silver till oss!

  • Du får ett brev inom några dagar. Skicka ditt guld till oss via det bifogade kuvertet
  • Vår Guldförsändelse® är försäkrad upp till 500 000 kronor
  • Dina värdesaker bedöms av våra kunniga experter
  • Pengar sätts in direkt på ditt konto


23 karat

630 kr/g

18 karat

500 kr/g

14 karat

385 kr/g

Obs! Inga avgifter tillkommer! Just nu betalar vi extra bra för alla guldföremål!

Beräkna hur mycket du kan få för dina värdesaker

Fyll i tabellen nedan med mynt/föremål/silver- och guldtackor som du önskar sälja.


Välj 'utskriftsvänlig sida' för att skriva ut enbart de avdelningar som du fyllt i!Vid större mängder kan vi hämta.
Ring oss på 08-640 09 78.

Vi köper även frimärken.

Obs! Priserna förändras från dag till dag. Hemsidan uppdaterades senast den 2024-07-19.

Vid större mängder betalar vi högre priser - Ring!

Vi erbjuder gratis hembesök vid affärer på minst ca 5000kr på rimligt avstånd från de flesta lokalkontor samt i Stockholms innerstad och närförorter. Säkerhetsföreskrifter gäller, ring/mejla oss för att boka
och diskutera upplägg. Tänk på att det även går att beställa våra Guldförsändelser, se ovan.

Stockholmskontoret har öppet måndag-fredag 10:00–17:00.

Tidsbokning behövs!
Tel. 08-640 09 78.

Guldmynt

För att beräkna inköpsvärdet på guldmynt, räkna samman totalsumman och för in den i tabellen här nedanför. Har du t.ex. en svensk 20 kr och tre svenska 5 kr, så skriver du in 35 i fältet för svenska kronor.

Obs: Valörlösa mynt, som t.ex. krugerrand, skrivs in som 1.

Typ av guldmynt

Halt

Valör-
summa

Summa

Sverige, krona (valörer mellan 5-20 kr)

90,0 %

0,00 kr

Danmark, krone (valörer mellan 5-20 kr)

90,0 %

0,00 kr

Frankrike, franc

90,0 %

0,00 kr

Ryssland, rubel

90,0 %

0,00 kr

Schweiz, franc

90,0 %

0,00 kr

Tyskland, mark

90,0 %

0,00 kr

Ungern, korona

90,0 %

0,00 kr

USA, dollar (upp till 1933)

90,0 %

0,00 kr

Österrike, corona

90,0 %

0,00 kr

Typ av guldmynt

Halt

Antal

Summa

Summa:

0,00 kr

Sverige, 1000 kronor

90,0 %

0,00 kr

Sverige, 2000 kronor

90,0 %

0,00 kr

England, sovereign

91,7 %

0,00 kr

Sydafrika, krugerrand

91,7 %

0,00 kr

Österrike, dukat

98,6 %

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

Myntkompaniet ägs av AB Philea,
Sveriges största auktionshus för
numismatik och filateli.

Phileas auktioner säljer vi bl.a. guld- och silvermynt med höga samlarvärden.

Karl XII, 1/2 dukat 1701

såld för 37 000 kr på auktion

Andra guldmynt

För guldmynt som inte finns listade i tabellen, fråga oss.

Dukater:

Raden "Österrike, dukat" avser modernare österrikiska dukater från ca 1800–1900-tal. Äldre dukater, och dukater från andra länder, har ofta samlarvärde.

Vilken karat har guldet?

Svenska guldföremål är försedda med kattfotstämpel eller kattfotstämpel plus karathalten, eller kattfotstämpel plus promillehalten. Saknas både karat- och promilleangivelse så handlar det om 18 karats guld

Moderna svenska och utländska guldföremål är vanligen stämplade med ett tresiffrigt nummer som anger föremålets guldhalt i promille. Några vanliga halter är:

  • 585 = 14 karat

  • 750 = 18 karat

  • 875 = 21 karat

  • 958 = 23 karat

  • 999 = 24 karat

För andra promillehalter, multiplicera värdet med 0,24 för att få karathalten.

Guldföremål

Fyll i karathalten och bruttovikten på dina guldföremål här.
Har du många guldföremål av varierande halt så kan du lägga till flera rader genom att klicka på knappen nedanför tabellen.
Innan du skriver ut formuläret kan du också ändra beskrivningen på varje rad – det underlättar identifieringen när vi tar emot dina föremål.

Guldföremål

Karat

Vikt i gram

Summa

Summa:

0,00 kr

 

0,00 kr

 

0,00 kr

 

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

Guldtackor

Obs! Priserna gäller rent guld! Tackor med rent guld är stämplade '999'.

Guldtackor

Vikt i gram

Summa

Summa:

0,00 kr

Guldtackor

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

Silvermynt

Priserna i tabellen gäller silvermynt! Se noteringen till höger om nickelmynt.

Valör

Period

Inköpspris

Antal

Summa

Summa:

0,00 kr

10 öre

1874–1961 *

3,50 kr

0,00 kr

25 öre

1874–1941 *

9,50 kr

0,00 kr

25 öre

1943–1961 *

6,00 kr

0,00 kr

50 öre

1875–1939 *

20,00 kr

0,00 kr

50 öre

1943–1961 *

13,00 kr

0,00 kr

1 kr

1875–1941

40,50 kr

0,00 kr

1 kr

1942–1967(68) **

19,00 kr

0,00 kr

2 kr

1876–1940

81,00 kr

0,00 kr

2 kr

1942–1966

38,00 kr

0,00 kr

5 kr

1935

152,50 kr

0,00 kr

5 kr

1952–1971

48,50 kr

0,00 kr

10 kr

1972

101,50 kr

0,00 kr

50 kr

1975–1976

169,50 kr

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

Myntkompaniet ägs av AB Philea,
Sveriges största auktionshus för
numismatik och filateli.

Phileas auktioner säljer vi bl.a. guld- och silvermynt med höga samlarvärden.

Hertig Karl av Södermanland, 1 daler 1603

såld för 31 000 kr på auktion

*) Obs: 10-, 25- och 50-öringar med Gustaf V:s monogram (se exempel nedan) innehåller inte silver utan består av nickel!

**) Enkronor från 1968 kan bestå antingen av silver eller kopparnickel!

För övriga typer av mynt, kontakta oss.
1, 2 och 5 öre i koppar samt nickelmynt betalas med 5 kr/kg. Järnmynt har ringa värde.

Utländska blandade mynt: 5 kr/kg.

Vilken karat har silvret?

Om silverföremålet är stämplat med ett tresiffrigt nummer så anger detta föremålets finhalt i promille. Dividera siffran med 10 för att få procenthalten.

Svenska silverföremål är vanligen försedda med kattfotstämpel eller kattfotstämpel plus bokstaven S. I dessa fall handlar det om verksilver med en halt av 83 %, såvida stämpligen inte åtföljs av en tresiffrig finhaltsstämpel som säger annat.

Moderna utländska silverföremål är ofta stämplade med en CCM-stämpel i form av en våg med promillehalten angiven i vågen.

Är silverföremålet stämplat 'sterling' så är halten 92,5 %. Sterlingsilver används bl.a. i smycken.

Om du ändå inte kan avgöra vilken silverhalt dina föremål har, utgå från att det är 83 % som gäller. Det är den vanligaste typen, som används bl.a. i matbestick och ljusstakar.

Silverföremål

Fyll i silverhalten (i procent) och bruttovikten på dina silverföremål här.
Har du många silverföremål av varierande silverhalt så kan du lägga till flera rader genom att klicka på knappen nedanför tabellen.
Innan du skriver ut formuläret kan du också ändra beskrivningen på varje rad – det underlättar identifieringen när vi tar emot dina föremål.

Silverföremål

Procenthalt

Vikt i gram

Summa

Summa:

0,00 kr

 

0,00 kr

 

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

Silvertackor

Obs! Priserna gäller rent silver! Tackor med rent silver är stämplade '999'.

Silvertackor

Vikt i gram

Summa

Summa:

0,00 kr

Silvertackor

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

Sedlar med samlarvärde:

Svenska sedlar utgivna före 1930 har alltid samlarvärde. Detsamma gäller sedlar med en stjärna efter serienumret, oavsett årtal.

Ogiltiga sedlar:

Endast sju sedlar är giltiga betalningsmedel i dag: de sex modeller som släpptes 2015 och 2016 (20, 50, 100, 200, 500 och 1000 kr), samt en minnessedel från 2005 med Moder Svea i 1890-talsstil.
Övriga sedlar är ogiltiga.

Sedlar

Räkna samman totalbeloppet av dina ogiltiga sedlar och skriv in det här. Vi betalar 20 % av det nominella värdet. Se kolumnen till höger för mer information.

Ogiltiga svenska sedlar

Valör-
summa

Summa

Summa:

0,00 kr

Ogiltiga svenska sedlar

0,00 kr

(inkluderar bara avdelningar med innehåll)

SummaSumma alla flikar 0,00 kr

Med reservation för skrivfel och sena uppdateringar.